Współpraca

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami – dysleksja, dysortografia, dysgrafia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy
 • pomoc uczniom w prawidłowym wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *