Materiały z filozofii

Prace ks. Piotra Karpińskiego:

 • Fenomen nawrócenia
 • Kartezjusz – dowód na istnienie Boga
  Artykuł księdza doktora Piotra Karpińskiego omawia dowód na istnienie Boga, sformułowany przez francuskiego filozofa z XVII wieku, René Descartesa, zwanego Kartezjuszem. Dzięki pracy możemy nabyć fundamentalną wiedzę o myśli Kartezjusza. Artykuł ukazuje punkt wyjścia dla jego rozważań, czyli sceptycyzm metodyczny oraz koncepcję prawdy. Następnie omawia drogę do sformułowania dowodu na istnienie Boga, jak i jego weryfikację. Warto zwrócić uwagę na liczne cytaty z dzieł filozofa, potwierdzające opis autora.
 • Wiara i sens
  Niniejszy artykuł ukazuje filozofię i teologię wiary według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Pytaniem, które najbardziej tutaj interesuje, jest to o relację wiary z rozumem. Na początku autor stawia pytanie o to, czym jest wiara, po czym rozważa jej związek z rozumem nowożytnym. W drugiej części opisuje związek wiary z prawdą i omawia wiarę jako dostęp do sensu w ujęciu filozofa.
 • Problem wstydu w ujęciu Karola Wojtyły
 • Zakład Pascala w czasach po śmierci Boga
  Celem artykułu Ks. dra Piotra Karpińskiego jest spojrzenie na słynny Zakład Pascala z perspektywy człowieka współczesnego. Praca przestawia zarówno sam zakład, jak i niehumanistyczność nauki według Blaise Pascala. W drugiej części pracy możemy poznać nowe sformułowane zakładu, którego twórcą jest krakowski filozof Jacek Filek. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność człowieka za świat. Na koniec rozważymy związek pomiędzy dwoma sformułowaniami i dokonamy ich oceny.
 • Etyczne problemy w filozofii europejskiej
 • Newmana dowód na istnienie Boga
  Kardynał John Henry Newman to brytyjski filozof, zwany Oxfordzkim Platonem. Artykuł prezentuje jego myśl, ze szczególnym uwzględnieniem dowodu na istnienie Boga. Zestawia różne argumenty za istnieniem Boga, tj. kosmologiczny, teleologiczny, antropologiczny, z Opatrzności Bożej oraz z doświadczenia religijnego. Poznamy zdanie Kardynała na temat tego, czy dowody dają wiarę czy nie. Dowiemy się o ujęciu sumienia jako drogi do poznania Boga, jakie Newman zawarł w dziele „Logika wiary”. Zobaczymy wreszcie nowe sformułowanie wspomnianego wcześniej dowodu oraz jak sam Oxfordzki Platon go ocenia.
 • Autobiografia Paula Ricoeura
 • Zwierzenia z człowieka
  Artykuł zawiera recenzję książki francuskiej filozof Chantal Delsol pod tytułem „Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych”. Ks. Piotr Karpiński omawia dzieło autorki, czyli to jak mówi ona o człowieku i jego związkach z różnymi dziedzinami.

Autorem opisów jest Przemysław Wojenka (Denta)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *