Rozpoczynamy projekt „iKlasyk”

Jest on przeznaczony dla Społeczności Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego. (z udziałem osób zaproszonych).

Czas trwania projektu: nieokreślony

Cele projektu:

  • Stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości wykonania prac pożytecznych dla społeczności szkolnej.
  • Ustalenie i dopracowanie metod organizacji i realizacji dużego projektu, w tym metod komunikowania się.
  • Doskonalenie pracy zespołowej.

Projekt składa się z podprojektów:

  • Artykuły– zamieszczanie artykułów, dzielenie się notatkami
  • Biblioteka Rozproszona: promocja i dzielenie się dobrymi książkami
  • Testy – testy online układane przez nauczycieli przy ew. współpracy z uczniami (jako przygotowanie do sprawdzianów, repetytoria, prace domowe)
  • Fora
  • Ankiety